Druhy technických prohlídek a potřebné doklady

 

1. Pravidelná technická prohlídka

 • technický průkaz vozidla,
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu,
 • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno.

 

2. Opakovaná technická prohlídka

 • technický průkaz vozidla,
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu,
 • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo v rámci technické silniční kontroly, vyžadováno,

3. Evidenční kontrola

 • technický průkaz vozidla,
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu,
 • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován.

 

4. Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla:

a) v případě jednotlivě dovezeného vozidla:

 • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno.

b) v případě jednotlivě vyrobeného vozidla:

 • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno,
 • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • doklady stanovené schvalovacím orgánem pro provedení technické prohlídky stanovené v podmínkách rozhodnutí, pokud jsou stanoveny.

c) v případě přestavby vozidla:

 • technický průkaz vozidla,
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu,
 • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno,
 • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • doklady stanovené schvalovacím orgánem pro provedení technické prohlídky stanovené v podmínkách rozhodnutí, pokud jsou stanoveny.

 

5. Technická prohlídka před registrací vozidla

 • technický průkaz vozidla,
 • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno.

 

6. Technická prohlídka na žádost zákazníka

 • pouze ty doklady, které mají vztah k požadovanému rozsahu (plný, částečný, částečný v rozsahu evidenční kontroly) technické prohlídky.

 

7. Nařízená technická prohlídka

 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu,
 • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí vyžadováno v rámci technické silniční kontroly.

Platnost technických prohlídek

Motocykly

Objem válců / konstrukční rychlost 1. technická prohlídka od 1. registrace vozidla Následující technické prohlídky vždy v intervalu
Do 50ccm nebo do max. konstrukční rychlosti 50km / hod. 6 let 4 roky
Nad 50ccm 4 roky 4 roky

 

Osobní automobily a autobusy

Přípustná hmotnost Počet přepravovaných osob 1. technická prohlídka od
1. registrace vozidla
Následující technické prohlídky
vždy v intervalu
0 a více Nejvýše 8 (bez řidiče) 4 roky 2 roky
0 - 5000 kg 8 a více (bez řidiče) 1 rok 1 rok
5001 kg a více 8 a více (bez řidiče) 1 rok 1 rok

 

Nákladní automobily

Přípustná hmotnost 1. technická prohlídka od
1. registrace vozidla
Následující technické prohlídky vždy v intervalu
0 - 3500 kg 4 roky 2 roky
3501 - 12000 kg 1 rok 1 rok
12001 kg a více 1 rok 1 rok

 

Automobilové přívěsy a návěsy

Přípustná hmotnost Brzděný / nebrzděný 1. technická prohlídka
od 1. registrace vozidla
Následující
technické prohlídky
vždy v intervalu
0 - 750 kg Nebrzděný 6 let 4 roky
0 - 750 kg Brzděný 4 roky 2 roky
751 kg - 3500 kg Brzděný 4 roky 2 roky
3501 kg - 10000 kg Brzděný 1 rok 1 rok
10001 kg a více Brzděný 1 rok 1 rok

 

Traktory a traktorové přívěsy

  1. technická prohlídka od 1. registrace vozidla Následující technické prohlídky vždy v intervalu
Traktory 4 roky 4 roky
Traktorové přívěsy brzděné i nebrzděné 4 roky 4 roky